marine

समुद्री र कार्गो बीमा

सामुद्रिक बीमाले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा माल सामान ओसारपसार गर्दा हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउँछ । सामुद्रिक यातायातको दौरान हुने दुर्घटनाले गर्दा कुनै कामहरु ढिलो शुरु हुन गई थप नोक्सान हुन सक्छ। सामुद्रिक बीमा अन्तर्गत Delay in Start Up (DSU) बीमाको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ जसबाट यस प्रकारका जोखिमबाट बच्न सहयोग मिल्छ ।

समुद्री र कार्गो बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्लज समुद्री र कार्गो बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *