व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

यस बीमा अन्तर्गत हिंसा र अन्य बाह्य माध्ययमबाट हुने दुर्घटनामा बीमितको मृत्यु वा शारीरिक रुपमा अशक्त भएको खण्डमा तोकिएको रकम प्रदान गरिन्छ । यस बीमाबाट कुनै एक व्यक्ति वा कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यवसायीको समहले स्थायी पूर्ण र आंशिक अशक्तता, अस्थायी पूर्ण अशक्तता, मृत्युको अवस्थामा क्षतिपूर्ति र उपचारको क्रममा भएको खर्चको मुआवजा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्लज व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *