बिदेशमा जांदा गरिने औषधोपचारको बीमा

वैदेशिक भ्रमण्ँको बेलामा आकस्मिक कारण द्वारा औषधोपचार गर्नुप-यो भने यस बीमाले लागेको खर्चको मुआवजा प्रदान गर्छ।यस बीमामा बीमालेखको सीमा र अधिक रकम तोकिएको हुन्छ। विदेशमा उपचार खर्च एकदम महंगो हुने हुनाले वैदेशिक यात्रामा जाने ग्राहकलाई यो बीमाले ठूलो राहत पु¥याउँछ ।

बिदेशमा जांदा गरिने औषधोपचारको बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्लज बिदेशमा जांदा गरिने औषधोपचारको बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *