निष्ठा जमानी बीमा

यस बीमा अन्तर्गत तलबी कर्मचारीद्वारा गरिने जालसाजी, चोरी, ठगी, हीनामीनाबाट कार्यालयलाई हुने आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिइन्छ।

निष्ठा जमानी बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्लज निष्ठा जमानी बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *