जनदायित्व बीमा

कार्य परिसरमा मजदुरको दोष वा लापरवाहीबाट हुने दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्षको औषधोपचार खर्च र सम्पत्तिको नोक्सानको क्षतिपूर्ति यस बीमाबाट पाउन सकिन्छ।

जनदायित्व बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्लज जनदायित्व बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *