औषधोपचार बीमा

यस बीमाले बीमित व्यक्तिको कुनै रोग वा दुर्घटनाको कारणबाट उपचारको क्रममा हुने खर्चको मुआवजा प्रदान गर्छ ।

औषधोपचार बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्लज औषधोपचार बीमा फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *