vehicle

सवारी साधनको बीमा

सवारी दुर्घटनाको बेला तेस्रो पक्षको मृत्यु, घाइते हुनका साथै सम्पत्तिको पनि नाश हुन सक्छ जसका कारण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन आउँछ । यसका अतिरिक्त गाडीको क्षतिले खर्च अझ बढ्न सक्छ । सवारी बीमाले ग्राहकलाई यी जोखिमहरुबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ ।

सवारी साधनको बीमा अन्तर्गत प्राइभेट गाडी, मोटरसाइकल र व्यावसायिक गाडीको साथै तेस्रो पक्ष दायित्वको जोखिमको समेत बीमा गर्न सकिन्छ । भूकम्प बीमा, हुलदंगा आतंक बीमा, बाढी, चालक र यात्रुको व्यतिmगत दुर्घटना बीमा पनि यस बीमामा समावेश गर्न सकिन्छ ।