buglar

चोरी बीमा

यो यस्तो प्रयास समयमा burglars कारण परिसर गर्न क्षति सहित चोरी / घर तोडने द्वारा सुरक्षित स्टक / नगद को हानि / क्षति ढाक्न इरादा छ। परिवारको बीमित / कर्मचारी / सदस्यहरूलाई हिंसात्मक, forcible मार्फत बीमित परिसर देखि / निकास मा प्रवेश, आक्रमण / खतरा भएका चोरी लागि खडा तोडने चोरी / घर। चोरी को जोखिम पनि विशिष्ट कवर मा विस्तार गर्न सकिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *