KYC

प्रिमियर इन्स्योरेन्स कं.(नेपाल) लिमिटेडका सम्पुर्ण ग्राहक महानूभावहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना
आदरणीय ग्राहक महानूभावहरु,
यस बीमा कम्पनीमा बीमा गराउनू भएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/अन्य संगठित संस्थाको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शूद्धिकरण (मनी लाउन्डरि) निवारण ऐन २०६४, सम्पत्ति शूद्धिकरण निवारण नियमावली २०७३ तथा बीमा समितिबाट जारी भएको सम्पत्ति शूद्धिकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ अनूरुप गर्नूपर्ने भएको हूनाले सो अनूसार विवरण अध्यावधिक नभएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/अन्य संगठित संस्थाका पदाधिकारीहरुले बीमालेख जारी भएको सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गरि ग्राहक पहिचान फाराम (Know Your Customer)  यथाशिघ्र भरी सो संग सम्बन्धित आवश्यक कागजातहरु उपलव्ध गराउनू भई आफ्नो विवरणहरु अध्यावधिक गरि सहयोग गरिदिनूहून हार्दिक अनूरोध गर्दछौं । यस कम्पनीको ग्राहक पहिचान फाराम (Know Your Customer) यस कार्यालयको केन्द्रिय कार्यालय, शाखा, उपशाखा तथा कम्पनीको वेबसाइट www.premier-insurance.com.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
PICL_Logo प्रिमियर इन्स्योरेन्स कं.(नेपाल) लिमिटेड, प्रिमियर भवन, नक्साल, काठमाडौं, पो.ब.नं. ९१८३ फोन नं. ४४१३५४३, ४४१०६४८