जनदायित्व बीमा प्रस्ताव फारम →

कार्य परिसरमा मजदुरको दोष वा लापरवाहीबाट हुने दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्षको औषधोपचार खर्च र सम्पत्तिको नोक्सानको क्षतिपूर्ति यस बीमाबाट पाउन सकिन्छ।

मुनाफामा नोक्सानको बीमा प्रस्ताव फारम →

profit

आगलागीले सरसम्पत्तिको मात्र विनाश गर्दैन, पीडितहरुको व्यापार व्यवसाय पनि रोकिन्छ जुन अन्तरालमा आय आम्दानी हुँदैन । सामान्य अग्नी बीमाले आगोबाट हुने भौतिक क्षतिबाट मात्र सुरक्षा दिन सहयोग गर्छ, व्यापारमा हुने नोक्सानको क्षति पूर्ति दिंदैन । नाफा नोक्सान बीमाले व्यापार व्यवसायमा बीमितले कमाउने नाफा र अरु शुल्कको पनि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ ।

इन्जिनियरिङ बीमा प्रस्ताव फारम →

परियोजनाहरुको निर्माण कार्यको बेला हुने विभिन्न प्राकृतिक जोखिमको कारणबाट पुग्न गएको हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गदर्छ । यसबाहेक ठेकेदारको जोखिम, प्रेसर प्लान्ट, मेसिन बिग्रेको, बिजुली उपकरण बिग्रेको साथै तेस्रो पक्षको बीमा पनि यस बीमालेख अन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्छ । तथा मेसिन बिग्रेर अथवा बोइलर पड्केर व्यापारमा हुन सक्ने घाटाको पनि यसै बीमामा समेट्न सकिन्छ ।

कामदारको क्षतिपूर्ति बीमा प्रस्ताव फारम →

यस बीमा अन्तर्गत कुनै कार्यमा संलग्न कामदार घाइते भएमा क्षतिपूति प्रदान गर्छ। यस बीमामा औषधोपचारमा लागेको खर्च पनि समावेश गर्न सकिन्छ।

Page 2 of 212