opening

महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर शाखा यसको २२ शाखा कार्यालय रूपमा सञ्चालन सुरु

प्रीमियर बीमा नेपाल, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर मा यसको 22 शाखा को सञ्चालन सुरु गरेको छ नोभेम्बर २ मा, २०१५ प्रीमियर बीमा महेन्द्रनगर मा स्थानीय स्तर मा बैंक, व्यापारिक, संगठन, परिवार र व्यक्तिहरूले गर्न सामान्य बीमा सेवाहरू प्रस्तुत हुनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *