fire

अग्नी बीमा

आगोको विपतबाट बच्ने सम्भावना भएको वस्तु शायदै कुनै होला । तसर्थ, कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति जस्तै भवन, फर्निचर, फिटिंगको सामान, घरेलु सामग्री, मेशीनरी, उपकरण, मालसामान आदिको सुरक्षाको लागि अग्नि बीमा आवश्यक छ। यस बीमालेखबाट आगो, चट्याङ अनि बोइलर र ग्यासको विस्फोटनले हुने हानी नोक्सानीबाट सुरक्षा दिन्छ । साथै ग्राहक वर्गको इच्छा अनुसार यस बीमामा हुलदंगा, हड्ताल, आतंकवाद, भूकम्प, जानाजान गरेको क्षति, बाढी र हुरी, बिजुलीको सट सर्किटको बीमा पनि थप गर्न मिल्छ ।